ПРОЕКТИ

Ви ги претставуваме проектите кои ЦЕА ги има организирано, спроведено и во кои има учествувано во соработка со голем број организации и институции.