ЦЕА се состои од Управен, Надзорен и Советодавен одбор, а покрај членовите на овие одбори, во ЦЕА работат и голем број на економисти, аналитичари и консултанти.

Во продолжение ќе ги најдете контакт информациите и CV-јата на членовите на Управниот, Надзорниот и Советодавниот одбор.

Д-р Марјан Николов

Претседател на ЦЕАCV

дипл. екон. Габриела Димовска

CV

дипл. екон. Игор Митевски

CV

дипл. екон. Миле Насковски, MCP

CV

Bryan Roberts

CV

м-р Филип Блажевски

CV

дипл. екон. Димитар Богов

Членството во ЦЕА е во мирување поради извршување јавна функција
CV

Д-р Борче Треновски

Expert CV

дипл. екон. Христијан Ристески

CV

дипл. екон. Мишо Николов

Членството во ЦЕА е во мирување поради извршување јавна функција

дипл. екон. Ристе Наумов

CV

дипл. екон. Христина Бојаџиева

Семинарска

дипл. екон. Александра Созовска

Статија

дипл. екон. Фросина Петровска

Статија

дипл. екон. Марија Секуловска

CV

дипл. екон. Славица Доневска

CV

дипл. екон. Борче Смилевски

Претседател на собранието на ЦЕА
CV

Весна Гарванлиева

CV

Димитар Бардаров

Email

Владо Андонов

Email

King Banaian

Email

Giorgio Brosio

Email

Aleks Mourmouras

Email