ЦЕА го спроведува проектот:

 

ЕКОНОМСКИТЕ АКТИВНОСТИ ВО ПОГРАНИЧНИТЕ РЕГИОНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СО БУГАРИЈА: ЗАПОСТАВЕНА ДИМЕНЗИЈА

Период: 03/2023-11/2023

 

Општа цел: Промовирање на социо-економска кохезија, вклучувајќи работа со млади луѓе, зајакнување на добрососедските односи, регионална стабилност и меѓусебна соработка, социо-економска соработка.

Специфични цели: Градење на истражувачките капацитети на млади; Мобилизирање на дебата заснована на докази за економските активности во пограничниот регион на Делчево, Пехчево и Берово; Подигнување на свеста за потребата од подобро инфраструктурно поврзување меѓу Северна Македонија и Бугарија

Целна група: Месното население на Берово, Пехчево и Делчево; Државната и локалната општинска администрација на трите општини, со што е можно поголем опфат на лица за дистрибуирање на резултатите од реализираниот проект.

 

 

Проект Република Северна Македония – крайгранични икономически връзки с Република България: неизползван потенциал? се финансира със средства по Българската помощ за развитие

Економските активности во пограничните региони на Северна Македонија со Бугарија: запоставена димензија, финансирана од Бугарската развојна помош

Линк: Прв извештај  од спроведено теренско истражување

  МК    EN

Линк: Втор извештај од спороведено теренско истражување

МК    EN

Линк: Трет, финален извештај од спореведно теренско истражување

МК EN