The results of the research are available on the following LINK

 

Настоящата публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Българската помощ за развитие. Отговорност за съдържанието носят единствено изпълнителите на проекта Център за икономически анализи -ЦЕА. При никакви обстоятелства материалите (в съответната публикация) не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Република България и Българската помощ за развитие. This publication has been produced with the financial assistance of the Bulgarian Development Aid. The contents of this publication are the sole responsibility of Center for economic analyses-CEA and can in no way be taken to reflect the views of the Republic of Bulgaria and the Bulgarian Development Aid.