Центар за економски анализи (ЦЕА) е партнер во спроведувањето на Проектот на УСАИД за Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите во Северна Македонија, со повеќе организации. Проектот е спроведуван од Cardno Emerging Markets и е финансиран од УСАИД.

 

Извештај за асиметрична децентрализација:

> МК: АСИМЕТРИЧНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА: КРАТОК ИЗВЕШТАЈ ЗА НОСИТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ

> ENG: ASYMMETRIC DECENTRALIZATION: POLICY BRIEF FOR POLICYMAKERS

 

Започна кампањата „Мојот данок, за мојата општина! “ – До подобри општини, со навремено подмирување данок на имот.

Проектот на УСАИД за Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите го посветува месец март на навремено информирање на даночните обврзници за подмирување данокот на имот.

За таа цел погледнете го видеото и дознајте повеќе од летокот

За целта на кампањата прочитајте тука

—————

 

————-

Постигнувања во првата година од Проектот на УСАИД за Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите во Северна Македонија