Центар за економски анализи (ЦЕА):

Завршен настан за проектот за Даночна одговорност, 15 Декември 2021

ТЕМА: Даночното однесување за подобрена даночна одговорност

Центарот за економски анализи (ЦЕА) – Скопје на завршниот проектен настан на тема „Даночното однесување за подобра даночна одговорност“, ги презентираше  резултатите и предлози за подобрена даночна одговорност од проектот за Даночна одговорност, финансиски поддржан од ЕУ, преку програмата ЕИДХР.

Програмата се состоеше од повеќе сесии на кои се презентираа и дискутира предизвиците на локалната самоуправа во прибирањето на локалните даноци, меѓународните искуства со интервенции во даночното однесување и даночниот морал, ефектите од пилот-искуствата за влијание врз даночното однесување во Северна Македонија на локално ниво како и вклученоста на граѓаните како фактор за даночниот морал.

Настанот е дел од Проектот за даночна одговорност – Кон граѓанска одговорност и одговорни даноци, кофинансиран од ЕУ, имплементиран од ЦЕА. Проектот имаше за цел да придонесе за унапредување на даночната одговорност и на граѓаните и на властите во Северна Македонија.

Агендата и достапните презентации кои беа претставени преземете ги од линковите подолу

Целиот настан може да го погледнете овде https://fb.watch/9WMwu3tuJn/

 

Отварање и излагање на настанот имаа

 • НИКОЛОВ Марјан, Претседател на ЦЕА
 • JANMAAT Freek, Head Operations I (економски развој, владеење на право, јавна администрација), ДЕУ Скопје
 • ТРАЈКОВСКИ Горан, Градоначалник на Делчево

 

Сесија 2: Предизвиците во прибирањето на локалните даноци:

 • ГАРВАНЛИЕВА АНДОНОВА Весна, Проектен координатор и Економист, ЦЕА КАРАКАШОВСКИ Љупчо, Општина Пехчево
 • ТАСЕВ Емил, Општина Делчево
 • ЈОСИФОВСКА Оливера, Општина Гостивар

 

Сесија 3:  Даночен морал и даночно однесување и меѓународни искуства

 • НИКОЛОВ Марјан, Претседател на ЦЕА
 • KARVER Jonathan  Аналитичар на истражувања, и LUCCHETTI Leonardo, Економист Светска Банка (презентација линк)
 • MADZAREVIC-SUJSTER Sanja, Виш Економист Светска Банка (презентација линк)
 • ГЛИГОРОВ Зоран, помошник раководител на сектор за јавни приходи и даноци и царински политики, Министерство за финансии (презентација линк)
 • ПЕТРОВА Елена, Раководител на Сектор за наплата и управување со долгови, УЈП  (презентација линк)

 

Сесија 4: Доброволно плаќање на даноците и вклученост на граѓаните во носење на одлуки

 • Модератор и презентер: ДИМОВСКА Габриела и ПЕТРОВСКА Ана Марија, Економист, ЦЕА (презентација линк)
 • КАРАКАШОВСКИ Љупчо, Општина Пехчево
 • СТОЈМЕНОВСКИ Тони, Општина Делчево
 • АНГЕЛОВСКА Валентина, Општина Крива Паланка
 • NEZIRI Mersel, Општина Гостивар

 

Сесија 5: Експериментални методи за поттикнување на даночен морал и однесување на даночните обврзници: искуства

 • Модератор на сесија: ПЕТРОВСКА Ана Марија, Економист, ЦЕА
 • Искуства со однесувањето на даночните обврзници: данок на имот во Северна Македонија, ГАРВАНЛИЕВА АНДОНОВА Весна, Економист, ЦЕА (презентација линк)
 • Искуствата со влијание врз однесувањето на индивидуите и фирмите, во Албанија, Косово и Полска, KARVER Jonathan  Аналитичар на истражувања, и LUCCHETTI Leonardo, Економист, Светска Банка (презентација линк)