Центарот за економски анализи, заедно со партнерските организации Сумнал од Битола, Сонце од Тетово и Светла иднина од Кочани, во рамките на Проектот “Вработување на млади Роми”, финансиски поддржан од ЕУ, ИПА ЧР,  ја организираа завршната конференција на 22/12/2017.
 
На конференцијата беа презентирани и дискутирани наодите, научените лекции и искуствата од овој дванаесетмесечен проект, спроведуван во Скопје, Тетово, Кочани и Битола. 
1 2 3 4 5 6