Повик за краткорочна експертиза: Анализа на процесите на контрола на државната помош и заштита на конкуренцијата

Центар за економски анализи објавува повик за набавка на краткорочни услуги кои се однесуваат на проведување на анализа на процесите на контрола на државната помош, заштита на конкуренцијата што ќе ја разгледа моменталната состојба, клучните пречки за ефективно спроведување на заштитата на конкуренцијата и контролата на државната помош.

Повеќе детали: Повик и опис