Транспарентноста и отвореноста на општините е клучна за подигнување на свеста кај граѓаните за исполнување на своите даночни обврски.

Според индексот на буџетска транспарентност, во фискалната 2019-2020 година, за првпат две општини ги постигнаа максималните индексни поени, тоа се Општина Прилеп и Град Скопје.