Дали знаете дека јавниот долг на Македонија е висок и продолжува да расте?! Јавниот долг од 1,8 милијарди ЕУР во 2002 порасна на 5,2 милијарди ЕУР во 2018 година.

Нов #CEA инфографик:

Infographics_1_a5_2019-04-24-01

Нова анализа на ЦЕА: “Политичка економија на јавниот долг и одржливост на јавниот долг: Случајот на Македонија”

Повеќе информации види тука.