Нова анализа на ЦЕА: “Политичка економија на јавниот долг и одржливост на јавниот долг: Случајот на Македонија”

Јавниот долг континуирано се зголемува, предизвикувајќи опасности и ризици. Интересот и вниманието за одржливоста на јавниот долг на Македонија посебно се интензивираше откако јавниот долг во последната деценија се зголеми повеќе од двојно, а истовремено се влошија и други параметри поврзани со долгот. Ситуацијата бара вложување на нови напори за да се ограничат слабостите во економијата предизвикани од зголемените нивоа на долг.

Целосната анализа е достапна на следниот линк: Анализа на јавниот долг

Бриф за политики за одржливост на јавниот долг

Бриф за политики за транспарентност на јавниот долг