СКОПЈЕ, 29ти април 2020-во услови на глобална пандемија кога владите во светот се принудени на усвојување на мерки за справување со истата, International Budget Partnership’s (Меѓународното партнерство за буџети-МПБ) илустрира дека четири од пет од 117-те влади кои се предмет на истражувањето не успеале да го постигнат минималниот праг за адекватна буџетска транспарентност и надзор согласно меѓународните стандарди.

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА направи прогрес во објавување на клучни информации кои може да и помогнат на јавноста да ги разбере буџетските политики, одлучувањето и резултатите според последното МПБ истражување.

Целосните документи можете да ги погледнете подолу:

Соопштение

Прашалник

IBP Извештај

Краток извештај за Северна Македонија

Клучни наоди