Претставници на ЕУ Твининг проектот за понатамошно институционализирање на структурирани механизми за соработка помеѓу владата и граѓанскиот сектор од Хрватска, претставници од генералниот секретаријат на Влада на Република Македонија и претставници на граѓанскиот сектор дискутираа на тема подготовка на стратегија за комуникација во просториите на ЦЕА.

36609918_1950298511646880_5973915976746401792_n