РЕАКЦИЈА НА ЦЕНТАР ЗА ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ на изјавата на Заменик Претседателот на Владата задолжен за економски прашања г-н Владимир Пешевски дадена во емисијата Акцент на МТВ на ден 25 ноември 2016 година.

Заменик Претседателот на Владата задолжен за економски прашања г-н Владимир Пешевски во неговото гостување на емисијата Акцент на МТВ на ден 25 ноември 2016 година изнесе негов став за тоа дека тимот на ЦЕА кој ја изработи оваа студија требало да поработи на нивниот капацитет [мисли на капацитетот на ЦЕА тимот].

Центар за економски анализи – ЦЕА има изработено студија за бенефитите и трошоците од странските директни инвестиции – СДИ во технолошко-индустриските развојни зони која транспарентно беше претставена на јавноста и е достапна овде.

Реакцијата сер однесува на обидот за лична дискредитација на ЦЕА од страна на г-н Пешевски како носител на висока функција во Владата што укажува на негов низок капацитет за да прифати и други мислења.

Целосната реакција е достапна на следниот линк