Во јуни 2012 година ЦЕА ги презентираше резултатите од студијата за приватните трансфери пратени од Македонци кои работат во Ирак и Aвганистан. Презентациите се одвиваа во Куманово и Тетово, кои воедно се и градовите врз чии граѓани се фокусира студијата. Резултатите од студијата укажуваат дека голем дел од овие средства се одделени за издржување на семејствата, опремување на недвижнини и започнување на бизнис. За повеќе детали слободно погледнете ја целата студија на македонски јазик на следниов линк.