Центарот за економски анализи ЦЕА објавува повик за собирање понуди за спроведување на Анализа за следење на транпрентноста на процесот на државна помош и контрола за Ковид-19 во во Република Северна Македонија, за потребите на проектот  “Следење на политиките за заштита на конкуренцијата и контрола на државна помош”, проектот финансиски е поддржан од Нордиска поддршка за напредок на Северна Македонија, преку програмата за поддршка на ГОи и медиуми за ЕУ Интеграција.

Повикот е отворен до 17.08.2020, 16.00 часот.

Поканата за прибирање на понуди можете да ја видите тука.

Образец за пријавување.