“Марјан Николов учествува на дводневен симпозиум на градоначалници во организација на Светската банка како експерт за општинските финансии одговорни за спроведување на алатка за самопроценка и алатка за Урбана ревизија на општинските финансии.
Настанот се одржа од 29 февруари до 1 март, 2016 година во Грац, Австрија. на конференцијата присуствуваа над 150 локалните власти, НАЛАС, претставици од локалната власт (LGAs), како и претставници на граѓанското општество од Југоисточна Европа да ги споделат искуствата за напредокот и иновациите во нивните градови, и достигнувањата до денес во поле на општинските финансии, урбанистичкото планирање и управување со земјиштето, градењето на интегритетот и општествена одговорност, и дискутираат за научените лекции и предизвиците кои претстојат. “
Marjan 1 Marjan 2 Marjan 3