Ако секое семејство одделува по 5.000 денари секој месец, ќе ни бидат потребни 9 и пол години за го отплатиме јавниот долг.

Нов #CEA инфографик:

Infographics_1_a5_2019-04-24-03

 

 

Нова анализа на ЦЕА: “Политичка економија на јавниот долг и одржливост на јавниот долг: Случајот на Македонија”

Повеќе информации види тука.