Во рамки на проектот “Мониторинг на трошењата од буџетите и политичките партии во предизборниот и изборниот процес” кој го спроведуваат Транспаренси Интернешнл-Македонија (ТИ-М) заедно со Центарот за економски анализи (ЦЕА), во прилог е месечниот извештај за месец јануари 2016 година изготвен од ЦЕА кој се однесува на трошењата на буџетите на локално и на централно ниво

ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ

 

Проектот е поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија