Повик за краткорочна експертиза: Анализа на политиките за државна помош и ефектите – „трка до дното“ во регионотн

Центар за економски анализи објавува повик за набавка на краткорочни услуги кои се однесуваат на проведување на анализа на политиките за државна помош во регионот што ќе ја разгледа моменталната состојба, формите и ефективноста за привлекување на инвестиции и контролата на државната помош.

Повеќе детали: Повик и опис