Повик за краткорочна експертиза: Дизајнирање на пристап и матрица за следење на политиките за заштита на конкуренција

Центар за економски анализи објавува повик за набавка на краткорочни услуги кои се однесуваат на дизајнирање на пристап и матрица со индикатори за следење на работа спроведување на политики за заштита на конкуренција и контрола на државна помош.

Повеќе детали: Повик и опис