Практикантите во рамките на работниот клуб во ЦЕА кој е дел од проектот Вработување на млади Роми истражуваат.

Неиме Мемет и Сибела Ајдар се дел од втората група на практиканти во рамките на работниот клуб во ЦЕА кои ќе ги надградуваат своите капацитети учејки директно од тимот на ЦЕА.

21056999_10214053824689389_1259745029_o

Неиме Мемет ќе истражува на тема Ромската -Декада – Постигнати резултати во делот на образование кај учениците Роми во период 2005-2014. Целта на ова истражување е да се дознае кој е степенот на реализација на планираните мерки за Ромите во делот на образование.

Сибела Ајдар ја избра темата “Преглед на системот на детската заштита во Република Македонија“. Целта на ова истражување е да се направи преглед на правата на децата во РМ.