Врз основа на искуствата кои ЦЕА ги има, работејќи на теми за социјално вклучување на младите од руралните средини во Североисточниот плански регион, учествувавме во ажурирање на Програмата на Платформата за регионална рурална акција со Акциски план 2018-2020 година. За таа цел беше организирана дводневана работилница на тема “Ажурирање на Програмата за работа на Платформата за регионална рурална акција на СИПР за периодот 2018-2020 година со Акциски план”, која се оддржи на ден 4ти, 5ти и 6ти декември 2017 година во Охрид.

24726955_1722108651132535_934415726_n 24740420_1722108631132537_1372707222_n 24826261_1722069401136460_663577646_o 24891492_1722069447803122_1689660005_n