ЦЕА ја имаше честа да учествува во конференцијата „Ефектот на глобалната економска и финансиска криза врз Ерменија: Краткорочни и долгорочни перспективи“, со исполнет дневен ред. ЦЕА ги презентираше резултатите од студијата „Ефектот на глобалната финансиска криза врз македонската економија“, изработена во јули 2009-та година на англиски јазик.Презентацијата од самиот настан е достапна на англиски јазик, а исто така може да ја погледнете и постарата верзија од презентацијата, од февруари 2009 год.