Граѓанскиот сектор побогат за уште еден субјект во областа на глобалните предизвици и промени Global Changes Center.

Во организација на Global Changes Center и на Albanian Institute for Globalization Studies се одржа првиот форум  на тема: “China and the Western Balkans: Perspectives and Prospects in the New Era”.

Свое обраќање на настанот имаше и Амбасадорот на Кина г-н Zhang Zuo.

ЦЕА дискутираше на тема: Потенцијалите на Западен Балкан за можно инвестирање на Кина преку регионален пристап.

ЦЕА посакува успех на Global Changes Center.

AГЕНДА