НА САЕМОТ  СВОЈА ПРЕЗЕНТАЦИЈА, ВО ФОРМА НА ШТАНД,  ИМААТ ЗДРУЖЕНИЈA/ФОНДАЦИИ КОИ СЕ РЕГИСТРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ, НО ИСТО ТАКА И ОРГАНИЗАЦИИ ФОНДАЦИИ КОИ НЕ СЕ РЕГИСТРИРАНИ ВО СКОПЈЕ, НО ДЕЛ ОД СВОИТЕ АКТИВНОСТИ ГИ СПРОВЕДУВААТ/СПРОВЕЛЕ ЗА БЕНЕФИТ НА ГРАЃАНИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ. ЦЕА УЧЕСТВУВАШЕ НА МИНИ ФОРУМОТ ЗА ГРАЃАНСКИ АКТИВИЗАМ ВО ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА И РОДОВА РАМНОПРАВНОСТ

24824271_10212317420902952_952029634_n 24829346_10215234867333893_1712119167_n 24989253_10215234867653901_395258654_n

24824211_10156013274280680_2063894217_n