ЦЕА изработи студија која го анализира и проценува ефектот на приватните трансфери од Македонците вработени во Ирак и вганистан од градовите Тетово и Куманово. Резултатите укажуваат дека голем дел од овие средства се одделени за издржување на семејствата, опремување на недвижнини и започнување на бизнис.

Во јуни 2012 година ЦЕА ги презентираше резултатите од студијата за приватните трансфери од Македонци кои работат во Ирак и Авганистан. Презентациите се одвиваа во Куманово и Тетово, кои воедно се и градовите врз чии граѓани се фокусира студијата.

Студијата е достапна во целост на македонски јазик на следниов линк.