ЦЕА заедно со уште 10 други граѓански организации и државни институции беше во  студиската посета во Љубљана и Загреб, во организација на Македонскиот центар за меѓународна соработка- МЦМС. Целта на студиската посета беше претставници на релевантни институции и организации од Македонија да се запознаат со практиките на државно финансирање во две земји од регионот, членки на Европската Унија, Хрватска и Словенија, со слична позадина и контекст како и Македонија.

Повеќе за посетата можете да видите на овој линк.