ЦЕА во рамките на проектот : “Степен на транспарентност на буџетскиот процес кај општините во Р.Македонија” кој има за цел: Утврдување и унапредување на степенот на транспарентност на буџетскиот процес и отчетноста при трошењето на јавните средства кај ЕЛС, изготви визуелизација на достапноста на буџетските документи во ЕЛС во Македонија.

Infographic_Budzetska-transparentnost_web_NEWВерзија на инфографикот во ПДФ 

Презентацијата на наодите од истражувањето ПДФ