ЦЕА организираше неформален работен појадок со новинари и претставници од граѓанскиот сектор на тема: Одржливоста на јавниот долг на РСМ.

Јавниот долг во апсолутна вредност се зголемува и нема одржливост на истиот. Границата на 50% за одржливост на јавниот долг е висока за Северна Македонија. Фискалната стратегија на РСМ е премногу оптимистичка во однос на одржливоста и намалувањето на јавниот долг. Симулациите покажуваат дека како главна детерминанта која влијае врз зголемувањето на јавниот долг е примарниот дефицит и каматите. Со последниот ребаланс, дефицитот воопшто не беше намален.

Граѓанските организации истакнаа дека потребно е да се направат подинамични политики за намалување на јавниот долг како што се: конечно донесување на предвидениот нов закон за буџетите кој би дал поунапредена рамка на системот на јавни финансии и дополнително рационализирањето на јавните расходи како што се субвенциите. Од друга страна исто така потребно е на приходната страна да имаме поголема ефикасност во однос на планирањето како би се намалил примарниот дефицит.