Одлука за избор на регрантисти од Отворениот повик за доделување мали грантови на граѓански организации за спроведување на проекти за истражување и мониторинг, активност за подргантирање во рамки на проектот “Проценка на влијание на регулативата во сенка: промовирање на креирање политики базирани на докази”.

Проектот е имплементиран од Институт за демократија “Социетас Цивилис” – Скопје и Центар за економски анализи, финансиски подржан од Европската Унија.

Одлука за избор на регрантисти