Претставници од граѓанскиот сектор и од државните институции од Северна Македонија беа во посета на Министерството за јавна администрација, Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS и Center of Excellence in Finance од Љубљана, Словенија.

Се водеше дискусија за процесот на проценка на влијанието на регулативата и оцена на фискалното влијание.

Center of Excellence in Finance
Министерство за јавна администрација во Словенија
Министерство за јавна администрација во Словенија