ЦЕА го презентираше својот став во врска со ребалансот на буџетот и антикризните мерки на Владата пред Комисијата за финансирање и буџет.Извештајот од средбата е на македонски јазик и има за цел да ја направи подостапна на јавноста дискусијата која се одвиваше помеѓу ЦЕА и Комисијата.