ЦЕА врз основа на долгогодишното искуство во областа на буџетскиот процес и фискалната транспарентност достави допис со препораки за унапредување на фискалната транспарентност до Комисијата за финансирање и буџет на Собранието на Република Македонија

Допис до комисијата за финансирање и буџет