Работилница за плетење и креирање продукти од волна

Центарот за економски анализи во партнерство со Организација на жени ОЗ Визија од Кавадарци во рамки на проектот: Зголемување на вработливоста и подобрување на економската состојба на жените во општеството објавуваат:

ЈАВЕН ПОВИК

до невработени жени од општина Кавадарци за вклучување во активноста: Подобрување на вештините и подготовка на  невработените жени од општина Кавадарци за вклучување на пазарот на труд.
Сите заинтересирани невработени жени од општина Кавадарци се повикуваат да земат учество во работилницата за шиење и креириеање текстилни произоводи – ОД КРЕАТИВНА ИДЕЈА ДО МОДНА КРЕАЦИЈА.

Целосниот повик е прикажан подолу.