Центарот за економски анализи ЦЕА објавува повик за собирање понуди од страна на  специјализирани компании за спроведување на истражување на јавното мислење во Република Северна Македонија за потребите на проектот  “За даночна одговорност – кон граѓанска одговорност и одговорни даноци”, финасиран од Европската Унија.

Повикот е отворен до 12.02.2020, 16.00 часот.

Поканата за прибирање на понуди можете да ја видите тука.

Опис на проектната задача

Формулари за понуда