Центарот за економски анализи ЦЕА – истражувачки центар објавува конкурс за Практиканти.

Потребни квалификации

 • познавање на англиски јазик
 • познавање на алатката Microsoft Office
 • високо образование во делот на општествено – хуманистички области

Практикантот ќе ги има следниве задолженија

 • поддршка при административно работење
 • спроведување на проектни активности
 • други задолженија

Придобивки за практикантот

 • надградба и зајакнување на сопствени капацитети
 • стекнување со нови знаења и искуства
 • стекнување на искуство при работа во тим на проекти
 • учество на конференции, семинари и други образовни настани (добивање сертификати)
 • можност за вработување

Сите заинтересирани кандидати да испратат лична биографија најдоцна до 10.03.2020 на следната емаил адреса: ceaorgmk@gmail.com

Повеќе информации за програмата за практиканство ќе најдете на следниот линк.