Центарот за економски анализи ЦЕА објавува повик за собирање понуди за спроведување на Студија за политики за родово сензитивно оданочување, за потребите на проектот  “За даночна одговорност – кон граѓанска одговорност и одговорни даноци”, финасиран од Европската Унија.

Повикот е отворен до 19/11/2021, 16.00 часот.

Поканата за прибирање на понуди можете да ја видите тука.

Формулар за пријавување.