Повик за дизајнерски услуги – подготовка на инфографици

Центар за економски анализи – ЦЕА, објавува повик за дизајнерски услуги – подготовка на серија инфографици за потребите на Проект: Следење на политиките за заштита на конкуренција и државна помош.

Понудувачите на понуда може да се достави до 3/6/2020, во електронски облик на следната е-пошта: ceaorgmk@gmail.com

Целосниот повик и детали како и образец за понуди може да ги најдете на следите линкови:

Опис  и услови

Образец за достава на финансиска понуда