Центарот за економски анализи има потреба од дизајнерски услуги и печатење.

Повеќе информации ќе најдете на следниот линк.