Центарот за економски анализи во соработка со Федерацијата на фармери на Република Македонија го спроведуваат проектот “Создавање на можности за младите од руралните средини “, финансиран од програмата на ИПА – Развој на човечки ресурси, на Европската Унија, преку корисниците Министерството за финансии и Министерството за труд и социјална политика.

За реализирање на активностите и целите на проектот потребено е ангажирање на лица/експерт за:

Спроведување на Анализа на регионалните услуги за социјална заштита, национални и регионални политики и стимулации релевантни за потребите за вработување на таргет групата обука за зголемување на вработливоста на млади невработени од руралните средини во Североисточниот плански регион во Македонија

Информации за целиот повик како и  за начинот на пријавување може да најдете ОВДЕ

Пријава/образец за пријавување