Центар за економски анализи (ЦЕА) Скопје, со партнерите Светла Иднина Кочани, Сонце Тетово, Сумнал Битола, во склоп на проектот Вработување на млади Роми, финансиран од ЕУ преку ИПА ЧР објавува

ЈАВЕН ОГЛАС

До млади невработени Роми и Бизнис секторот од  Скопје, Тетово, Кочани и Битола

За Практиканство за млади Роми
Сите заинтересирани млади лица од ромска националност на возраст од 18–35 години од Скопје, Тетово, Кочани и Битола кои се заинтересирани да се стекнат со практични знаења и вештини како практиканти за период од најмногу 2 месеци се повикуваат да земат учество во проектот преку испраќање на Барање (Апликација) до проектот.
Вкупниот број на практиканти кои ќе бидат поддржани во периодот до крајот на месец Ноември 2017 е вкупно за 20 лица.

Целиот оглас е достапен на следниот линк

Превземето го формуларот за апликација ОВДЕ