Центарот за економски анализи во партнерство со Локална Акциона Група Лаг Преспа од Ресен во рамки на проектот Општествена интеракција и економско зајакнување на младите, објавуваат:

ЈАВЕН ПОВИК

До млади средношколци од општина Ресен за вклучување во активноста: Подобрување на вештините на младите средношколци преку едукативни обуки за подобар професионален развој.

Сите заинтересирани средношколци од општина Ресен се повикуваат да земат учество на обуката за Развој на дигитални вештини за маркетинг на социјални мрежи.

Средношколците кои ќе бидат дел од обуката ќе се стекнат со Потврда за присуство на обука.

Целосниот повик е прикажан подолу.