Денес 22.12.2015 Центарот за економски анализи и Transparency International Macedonia организираат обука за локални монитори на трошењата на буџетите на локалната самоуправа и политичките партии. Обуката се организира во рамки на проектот  “Мониторинг на трошењата од буџетите и политичките партии во предизборниот период” финансиран од кралството Холандија.

1 2 3 5 6 7