Центарот за економски анализи волонтира во продолжување на дел од активностите во рамките на проектот “Мониторинг на трошењата од буџетите и политичките партии во предизборниот и изборниот процес” кој го спроведува во партнерство со Транспаренси Интернешнл-Македонија (ТИ-М) а со поддршка од Амбасадата на Кралството Холандија.

ЦЕА направи анализа на буџетските трошења на централно ниво – анализа на месечните извештаи кои ги објавува Министерството за финансии на РМ за извршување на буџетот, која е во согласност со принципите на фискална транспарентност и мониторинг на оддржливост на јавните финансии.

Целото истражување е достапно на следниот линк.

Соопштение за медиуми