Оваа книга е резултат на истражувањето подготвено од страна на г-ѓа Сабина Идризи под менторство на Центарот за економски анализи – ЦЕА. Микрофинансирањето може да се користи како алатка за борба против сиромаштијата преку олеснување на пристапот до финансиски средства на сиромашното население, а со тоа и можност да се олесни одлуката и изборот за самовработување. Линк