Марјан Николов, претседател на ЦЕА е назначен за амбасадор на Regional Studies Association (RSA) за Македонија во период од јуни 2017 па во следните 3 години.

 

RSA  со своето меѓународно членство работи за да ги олесни највисоките стандарди за теоретски развој, емириски анализи и дебати за политките, на прашања од овој тип на суб нациoнална скала, вклучувајки ги урбаните и рурални како и други различни концепции на просторот како град-региони. Работат на прашања од економски раст и развој, концепции за територија и владеење, исто така и на проблеми со еднаквоста и неправдата.

Повеќе информации на следниот линк regionalstudies.org