Д-р Марјан Николов за време на Летната школа 2016 за фискална децендрализација, предава за јавните финансии на локалната власт пред експертите на НАЛАС.

Целосниот извештај за текот на Летната школа можете да го погледнете тука