50% од лицата со примања над 650 евра се спремни да плаќаат повисоки даноци, ама во странство.

#данок#danok#даночнаодговорност#taxresponsibility

Извор: Анализа на факторите на даночниот морал – ЦЕА