7 од 10 лица сметаат дека воопшто немаат или донекаде немаат доверба во трошењето на даноците од страна на локалната и централната власт.

#одговоренполитичар

Извор: Анализа на факторите на даночниот морал